x
logo

Aktualności

 • 10.12.2020

  Uzyskano kolejne decyzje lokalizacyjne dla inwestycji

  Szanowni Państwo! Z przyjemnością informujemy, że dla przedmiotowej inwestycji Generalny Wykonawca uzyskał kolejne dwie decyzje lokalizacyjne. Wojewoda Lubuski, decyzjami nr 3 i 4 z dnia 30 listopada 2020 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyło…

  Więcej
 • 06.11.2020

  Linia 400 kV Baczyna-Plewiska z pierwszymi decyzjami lokalizacyjnymi

  Szanowni Państwo! Z przyjemnością informujemy, że Wojewoda Wielkopolski, decyzjami nr 3 i 4 z dnia 30 października 2020 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, zatwierdził przebieg linii 400 kV Baczyna-Plewiska na terenie powiatów:…

  Więcej
 • 29.10.2020

  Poziom zaawansowania prac na projekcie

  Szanowni Państwo! Wykonawca informuje, iż w związku z uzyskaniem decyzji środowiskowej, rozpoczął kolejny etap prac formalnoprawnych związany ze składaniem wniosków o decyzje lokalizacyjne. Równolegle z etapem gromadzenia dokumentacji niezbędnej do reali…

  Więcej
 • 28.09.2020

  Wykonawca uzyskał decyzję środowiskową dla zadania

  Szanowni Państwo! Z wielką przyjemnością chcemy poinformować, że Generalny Wykonawca uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ) dla linii 400 kV relacji Baczyna-Plewiska. Przedmiotowa decyzja została wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorz…

  Więcej
 • 31.08.2020

  Stan prac na inwestycji

  Szanowni Państwo! Wykonawca po opracowaniu i uzgodnieniu specyfikacji badań konstrukcji słupów mocnego (typu M3) i przelotowego (typu P) przekazał do PSE program szczegółowy badań konstrukcji P i M3. Trwa jego opiniowanie. Informujemy również, iż rozpocz…

  Więcej
 • 28.07.2020

  Postępy w realizacji prac na projekcie

  Szanowni Państwo! Informujemy, że w ramach realizacji zadania, Generalny Wykonawca wykonał i uzgodnił z Inwestorem specyfikację badań konstrukcji słupów mocnego (typu M3) i przelotowego (typu P). Dzięki temu przedmiotowe konstrukcje będą mogły zostać poddane testom obciążeniowym.…

  Więcej

INWESTYCJA W LICZBACH