x
logo

Kto jest kim w inwestycji?

altPolskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności – jako Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) – określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE – Energia w dobrych rękach
Czym zajmują się Polskie Sieci Elektroenergetyczne? Jesteśmy operatorem systemu przesyłowego w Polsce. Pracujemy dla Ciebie 24/7.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV oraz częstotliwości 50 Hz) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego oraz rozwojem sieci przesyłowej i połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE są właścicielem 15 964 kilometrów linii oraz  110 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

www.pse.pl

 

Centralna Jednostka Inwestycyjna PSE S.A. – jest właścicielem procesu inwestycyjnego w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji majątku sieciowego. Celami działania Centralnej Jednostki Inwestycyjnej są:

  • zapewnienie efektywnej realizacji procesu inwestycyjnego w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji majątku sieciowego,
  • zarządzanie, koordynacja i doskonalenie metodycznego zarządzania procesem inwestycyjnym PSE S.A.

 

Shanghai Electric Power Construction Co., Ltd (SEPC) założona w 1953 roku, jest spółką zależną Power Construction Corporation of China. To przedsiębiorstwo budownictwa energetycznego angażowane w budowy wielkich elektrowni i projekty Przesył i Dystrybucja. Korporacja specjalizuje się w pracach architektonicznych, wyposażaniu, montażu oraz uruchamianiu przesyłu energii i jej dystrybucji, konsultacjach projektowych, wytwarzaniu i produkcji, logistyki, szkoleń itp.

Główne cechy SEPC to innowacyjność, nowe rozwiązania w zakresie zarządzania, realizacja satysfakcjonujących usług, wysoka jakość, terminowość i bezpieczeństwo.

www.sepcc.com.cn

 

Agencja Promocji Inwestycji Spółka z o.o., to Spółka działająca na terenie całego kraju przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych każdego rodzaju, niezależnie od finansowej skali przedsięwzięć. Kluczowym obszarem działalności Spółki jest kompleksowa obsługa i prowadzenie wszelkich procedur formalnoprawnych w cyklu inwestycyjnym, w tym kompleksowe zarządzanie projektami. Obsługuje inwestycje powszechnie uważane za trudne pod względem społecznym, czyli takie, na których realizację znaczący wpływ ma udział społeczności lokalnych oraz organizacji społecznych.

Poprzez kształtowanie partnerskich stosunków pomiędzy inwestorami a różnymi grupami społecznymi, środowiskowymi i zawodowymi, mającymi wpływ na proces realizacji inwestycji, Spółka stara się minimalizować potencjalne zagrożenia i konflikty. Czynne uczestnictwo w wielu przedsięwzięciach inwestycyjnych zaowocowało nie tylko nabyciem wieloletniego doświadczenia, ale również wypracowaniem pewnych i sprawdzonych standardów postępowania. Standardy te są elastycznie dostosowywane do potrzeb inwestorów i zmieniających się przepisów.

api.org.pl

 

PBE Elbud Warszawa Spółka z o.o. jest jedną z wiodących firm polskiego sektora budownictwa elektroenergetycznego. Już od 65-ciu lat cieszy się uznaniem Klientów, dzięki najwyższej jakości i terminowej realizacji powierzonych prac. Uczestniczy w budowie kluczowych obiektów energetycznych na terenie Polski oraz z sukcesem świadczy usługi i dostarcza swoje produkty na rynki zagraniczne.

Najwyższy standard oferowanych usług gwarantują wiedza, doświadczenie i umiejętności pracowników Spółki. Poprzez sprawnie funkcjonujący system zarządzania projektami efektywnie planuje prace oraz optymalizuje koszty realizacji inwestycji. Do każdego Klienta i powierzonego zlecenia podchodzi indywidualnie, starannie dobierając zespół wykonawczy i sposób realizacji.

Nieustanny rozwój Spółki, opierający się na inwestycjach w nowoczesne technologie oraz zmianach w strukturach i organizacji pracy w obrębie Grupy Kapitałowej, pozwala na elastyczne dostosowanie oferty do oczekiwań najbardziej wymagających Inwestorów. Oferuje realizację obiektów energetycznych w systemie „pod klucz” – od opracowania założeń projektowych do rozruchu i nadzoru serwisowego obiektu.

elbud.waw.pl