x
logo

Trwają prace budowlano-montażowe w gminach na trasie linii 400 kV Baczyna-Plewiska

20.07.2022

Trwają prace budowlano-montażowe w gminach na trasie linii 400 kV Baczyna-Plewiska

Wykonawca kontynuuje prace w gminach na trasie inwestycji. Najbardziej zawansowane są roboty budowlane związane z posadowieniem fundamentów, które zakończono na 303 stanowiskach, 10 jest w trakcie budowy. Montowane są także konstrukcje stalowe na 26 stanowiskach. 171 słupów zostało już posadowionych.

Daleko idące zaawansowanie prac fundamentowych oraz montażowych pozwala na kontynuowanie działań związanych z wieszaniem przewodów fazowych. Obecnie trwa realizacja na sekcji długości ok. 2 km. Dotychczas zamontowano przewody na prawie 40 km linii.

Równolegle prowadzone są prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji. W trakcie zabezpieczania są 22 słupy. Prace w tym obszarze zakończono na 124.

Trwają także prace związane z przebudową 9 z 51 obiektów kolidujących. Zakończono dotychczas 39 przebudów.

Przez cały czas prowadzony jest także nadzór przyrodniczy nad realizowanymi pracami pod kątem ich prowadzenia zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

 

 

 

 

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH