x
logo

POSTĘPY W PRACACH BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

27.09.2022

POSTĘPY W PRACACH BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

Wykonawca od wielu miesięcy prowadzi prace budowlano-montażowe w kilkunastu gminach na trasie ok. 140 km linii 400 kV Baczyna-Plewiska. Kontynuowane są roboty budowlane związane z posadowieniem fundamentów. 15 stanowisk jest w trakcie budowy, zakończono 328. Jeśli zaś chodzi o montaż konstrukcji słupowych, to obecnie trwają prace na 26 stanowiskach, zakończono 184.

Wykonawca realizuje również prace związane z wieszaniem:

  • przewodów fazowych, które zamontowano na odcinku ponad 47 km,
  • przewodów OPGW, które zamontowano na odcinku ponad 7 km,
  • łańcuchów izolatorów (zawieszono 133).

Trwają ponadto prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji słupów (15 konstrukcji w toku, 143 zrealizowane).

Zakończono przebudowę 50 obiektów kolidujących z przedmiotową inwestycją.

 

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH