x
logo

Kolejne słupy pojawiają się w gminach na trasie linii 400 kV Baczyna-Plewiska

24.06.2022

Kolejne słupy pojawiają się w gminach na trasie linii 400 kV Baczyna-Plewiska

Wykonawca od kilku miesięcy prowadzi prace budowlano-montażowe w gminach na trasie linii 400 kV Baczyna-Plewiska. Kontynuowane są roboty budowlane związane z posadowieniem fundamentów. 14 stanowisk jest w trakcie budowy, zakończono 298. Jeśli zaś chodzi o montaż konstrukcji słupowych, to obecnie trwają prace na 25 stanowiskach, zakończono 165.

W związku z zaawansowaniem prac fundamentowych oraz montażowych Wykonawca realizuje prace związane z wieszaniem przewodów fazowych. Aktualnie trwają prace na sekcji długości 6,1 km. Dotychczas zamontowano przewody na odcinku 30,2 km.

Trwają prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji słupów (32 konstrukcje w toku, 90 zrealizowanych) oraz przebudową obiektów kolidujących (14 w toku, 29 zakończonych).

W dniach 13-15 czerwca 2022 roku odbył się – zakończony wynikiem pozytywnym – test FAT tłumików VSD-2025.

 

 

 

 

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH