x
logo

BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 KV BACZYNA – PLEWISKA

O INWESTYCJI

Aktualności

FAQ

Najczęściej zadawane pytania Mieszkańców

Czy inwestycja jest bezpieczna dla życia i zdrowia mieszkańców?

Tak. Linie elektroenergetyczne są obecne na terenie gminy od niemal pół wieku – w tym czasie nie stwierdzono żadnych zagrożeń dla życia i zdrowia mieszkańców gminy. Co więcej, międzynarodowe badania jednoznacznie dowodzą, że obecność linii najwyższych napięć i wpływ pól elektromagnetycznych na organizmy żywe jest „całkowicie pomijalny”. Po planowanej budowie wpływ oddziaływania na otoczenie dodatkowo zmniejszy się m.in. w efekcie oddalenia przewodów od powierzchni gruntów.

Czy dłuższe przebywanie pod linią jest bezpieczne?

Tak. W miejscach dostępnych dla ludzi dopuszczalne natężenie pola elektrycznego o częstotliwości 50 Hz – czyli takiego, z jakim mamy do czynienia w przypadku linii przesyłowych – wynosi 10 kV/m. Na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jest to 1 kV/m. Z kolei natężenie pola magnetycznego nie może przekroczyć 60 A/m. Poziomy pól dla projektowanej linii będą poniżej tych poziomów.

W jakiej odległości od siebie będą słupy i jaka będzie ich wysokość?

Standardowo rozpiętości przęseł pomiędzy słupami będą wynosić około 350-450 metrów. Wszystko zależy od ukształtowania terenu. Może się zdarzyć, że odległości między słupami będą na określonych odcinkach większe lub mniejsze.

Na kiedy planowane jest zakończenie prac budowlanych?

Planowany termin zakończenia prac budowlanych to 2023 rok.

INWESTYCJA W LICZBACH