x
logo

Zakończono montaż słupów na całej trasie linii

11.09.2023

Zakończono montaż słupów na całej trasie linii

Na linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Baczyna-Plewiska zakończono montaż konstrukcji słupów kratowych. Na ponad 140 km odcinku posadowiono ich 346. Trwają prace związane z naciągiem przewodów roboczych i odgromowych w ostatnich sekcjach.

Wznoszenie pierwszych słupów linii rozpoczęto we wrześniu 2021 roku. W zdecydowanej większości budowę przeprowadzono przy użyciu dźwigów, na kilkudziesięciu stanowiskach zastosowano metodę Derricka, polegającą na wykorzystaniu samej wznoszonej konstrukcji słupa jako żurawia do podnoszenia zmontowanych na ziemi elementów ścian.

Z łącznej liczby 346 kratowych słupów serii EWP34:

  • 92 to słupy mocne (odporowe),
  • 252 słupy przelotowe, w tym 102 słupy wykorzystywane na terenach leśnych,
  • 2 słupy krańcowe.

Część słupów – zgodnie z wymaganiami Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP – pomalowano na biało-czerwono i wyposażono w specjalistyczne instalacje oznaczeń świetlnych. Konieczność zastosowania tego typu identyfikatorów (kolor i światło) wynika z umiejscowienia elementów przestrzeni powietrznej wykorzystywanej przez państwowe statki powietrzne.

Na trzech konstrukcjach zamontowane zostaną sztuczne platformy lęgowe dla dużych ptaków drapieżnych, zgodnie z postanowieniami decyzji środowiskowej wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. Prace te zostaną przeprowadzone w końcu września 2023 roku.

 

 

 

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH