x
logo

LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400 KV BACZYNA-PLEWISKA URUCHOMIONA!

23.11.2023

LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400 KV BACZYNA-PLEWISKA URUCHOMIONA!

Linia 400 kV Baczyna – Plewiska jest częścią programu rozbudowy systemu przesyłowego w północno – zachodniej części Polski. Stworzenie nowego węzła w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego (stacja elektroenergetyczna Baczyna) i zapewnienie dwustronnego zasilania poprzez połączenia 400 kV z Krajnika i Plewisk zapewni poprawę warunków wyprowadzenia mocy z Odnawialnych Źródeł Energii zlokalizowanych na terenie północnej Polski oraz z Elektrowni Dolna Odra.

Dwa i pół roku trwały prace związane z budową 346 fundamentów, montażem konstrukcji słupów, zawieszeniem łańcuchów izolatorów, przewodów fazowych, przewodów OPGW, zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji, montażem spiral i kul, malowaniem ostrzegawczym oraz montażem oznaczeń świetlnych (zgodnie z wymaganiami Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP), wprowadzeniem linii na bramki stacji w Baczynie i Plewiskach. Na 3 konstrukcjach zamontowano sztuczne platformy lęgowe dla dużych ptaków drapieżnych – rybołowów.

Wszelkie prace budowlano – montażowe prowadzone były pod stałym nadzorem przyrodniczym i z zachowaniem warunków nałożonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Nie zabrakło również bieżącej kontroli służb nadzorujących ze strony Zamawiającego.

Prace budowlano-montażowe poprzedziła realizacja części formalnoprawnej i komunikacyjnej. Z najważniejszych danych należy wymienić: 

  • przeprowadzenie ponad 100-tu spotkań z interesariuszami, głównie na etapie uzgadniania trasy linii i  przekroczenia kluczowych obszarów, 
  • uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w niewiele ponad 6 miesięcy, 
  • uzyskanie 8 decyzji o lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, 
  • uzyskanie 24 decyzji o pozwoleniu na budowę głównego połączenia (nie włączając kilkudziesięciu decyzji dotyczących obiektów krzyżowanych). 

Wszystkim Interesariuszom oraz Współpracownikom serdecznie dziękujemy. 

 

 

 

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH