x
logo

ZREALIZOWANO PRACE NACIĄGOWE NAD DROGĄ SZYBKIEGO RUCHU S11

11.05.2023

ZREALIZOWANO PRACE NACIĄGOWE NAD DROGĄ SZYBKIEGO RUCHU S11

W dniach 02-07 maja 2023 roku Wykonawca linii elektroenergetycznej 400 kV Baczyna-Plewiska przeprowadził prace naciągowe nad drogą szybkiego ruchu S11 w okolicy Głuchowa / Plewisk oraz nad krzyżowanymi liniami 110 kV oraz 220 kV.

Wszystkie działania prowadzone były w porozumieniu z oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu, bowiem na czas prowadzenia prac wprowadzona została czasowa organizacja ruchu. Drogę zabezpieczono poprzez ustawienie 4 podnośników koszowych podtrzymujących przewody podczas naciągu. Ruch odbywał się jednym pasem o szerokości 3,50 m, ale nie sprawiło to kierowcom żadnych problemów.

Prace, polegające na rozwieszeniu przewodów fazowych, zamontowaniu odstępników oraz przeciągnięciu linki wstępnej do przewodu OPGW, odbywały się pod stałym nadzorem służb BHP z ramienia Inwestora (Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.) oraz Wykonawcy i przebiegły w sposób niezagrażający bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego oraz pracowników. Po zakończeniu robót przywrócono pierwotną organizację ruchu.

Pod koniec czerwca Wykonawca planuje realizację tego typu prac nad autostradą A2 w rejonie Dopiewa, a w sierpniu w rejonie Buku. O wszystkich działaniach będziemy Państwa na bieżąco informować.

 

 

 

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH