x
logo

Zrealizowano prace naciągowe nad drogą ekspresową S3

12.04.2023

Zrealizowano prace naciągowe nad drogą ekspresową S3

Tylko trzech dni potrzebował Wykonawca linii elektroenergetycznej 400 kV Baczyna-Plewiska, aby przeprowadzić prace naciągowe nad drogą ekspresową S3 w pobliżu miejscowości Popowo (Gmina Międzyrzecz). Wszystkie działania prowadzone były w porozumieniu z oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gorzowie Wielkopolskim, bowiem na czas prowadzenia prac wprowadzona została czasowa organizacja ruchu. Drogę zabezpieczono poprzez ustawienie 4 podnośników koszowych podtrzymujących przewody podczas naciągu. Ruch odbywał się jednym pasem o szerokości 3,50 m, ale nie sprawiło to kierowcom żadnych problemów.

Prace, polegające na rozwieszeniu przewodów fazowych, zamontowaniu odstępników oraz przeciągnięciu linki wstępnej do przewodu OPGW, odbywały się pod stałym nadzorem służb BHP z ramienia Inwestora (Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.) oraz Wykonawcy i przebiegły w sposób niezagrażający bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego oraz pracowników. Po zakończeniu robót przywrócono pierwotną organizację ruchu.

W najbliższych tygodniach Wykonawca będzie realizował tego typu prace nad autostradą A2 oraz drogą ekspresową S11.

 

 

 

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH