x
logo

Wykonawca uzyskał decyzję środowiskową dla zadania

28.09.2020

Wykonawca uzyskał decyzję środowiskową dla zadania

Szanowni Państwo!

Z wielką przyjemnością chcemy poinformować, że Generalny Wykonawca uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ) dla linii 400 kV relacji Baczyna-Plewiska. Przedmiotowa decyzja została wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. Określa ona wytyczne do projektowania oraz środowiskowe warunki do realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. To pierwszy kluczowy w procesie inwestycyjnym dokument, który uzyskuje się jeszcze przed pozwoleniem na budowę.

Z punktu widzenia realizacji zadania, DUŚ jest niezwykle istotny, ponieważ wszystkie kolejne decyzje administracyjne muszą być zgodne z ustaleniami i warunkami zawartymi w przedmiotowej decyzji.

INWESTYCJA W LICZBACH