x
logo

Trwają prace budowlano-montażowe w gminach na trasie linii 400 kV Baczyna-Plewiska

29.03.2022

Trwają prace budowlano-montażowe w gminach na trasie linii 400 kV Baczyna-Plewiska

Wykonawca posiada komplet ostatecznych decyzji w zakresie pozwoleń na budowę całej trasy linii od Baczyny (lubuskie) do Plewisk (wielkopolskie).

Od wielu tygodni prowadzi roboty budowlane związane z posadowieniem fundamentów (zakończono 276 z 346 stanowisk), montażem konstrukcji słupowych (zakończono 19 z 346) oraz łańcuchów izolatorowych (wyposażono 36 stanowisk). Trwa rozwieszanie przewodów fazowych (zakończono na ponad 2 kilometrowym odcinku linii) oraz przebudowa obiektów kolidujących z realizowaną linią elektroenergetyczną (prace prowadzone są na 17 z 51 obiektów).

Ponadto przeprowadzane są kolejne odbiory fabryczne FAT dla osprzętu.

Przez cały czas prowadzony jest także nadzór przyrodniczy nad realizowanymi pracami pod kątem ich prowadzenia zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

 

 

 

 

 

 

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH