x
logo

Stan zaawansowania prac w projekcie

21.12.2021

Stan zaawansowania prac w projekcie

Zmienne warunki atmosferyczne, z jakimi mierzyliśmy się w grudniu 2021 roku, nie spowodowały opóźnień w zaplanowanych do wykonania robotach budowlano – montażowych. Postęp prac w projekcie przedstawia się następująco:

  • zakończono montaż 224 z 346 fundamentów,
  • postawiono 50 z 346 konstrukcji słupowych,
  • rozpoczęto montaż łańcuchów izolatorów.

Cyklicznie na plac budowy dostarczane są kolejne partie materiałów niezbędne do realizacji dalszych prac – fundamenty prefabrykowane, zbrojenia, przewody robocze i OPGW, izolatory wraz z osprzętem.

W dniach 13-14 grudnia 2021 roku odbyło się drugie malowanie referencyjne konstrukcji słupowych. 16 grudnia rozpoczęły się odbiory FAT dla kolejnej partii przewodów roboczych, których zakończenie planowane jest na 23 grudnia.

Po Nowym Roku planowane są testy osprzętu OPGW.

INWESTYCJA W LICZBACH