x
logo

Stan prac formalnoprawnych na projekcie

25.10.2019

Stan prac formalnoprawnych na projekcie

Wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania uprzejmie informujemy, że we wrześniu br. Wykonawca zakończył etap spotkań informacyjno-konsultacyjnych dla mieszkańców gmin związanych z niniejszym projektem.

Uzgodnienie całej trasy linii pozwoliło przejść do kolejnego etapu. Rozpoczęły się spotkania z właścicielami nieruchomości, przez które przebiegać będzie inwestycja. Ich celem jest ustalenie warunków zawarcia stosownej umowy. Dotyczy to gmin: Deszczno, Krzeszyce, Bledzew, Bogdaniec i Pszczew.

Przypominamy, iż przedstawiciele Wykonawcy, przed rozpoczęciem rozmów z właścicielami nieruchomości, powinni okazać aktualne pełnomocnictwo Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE).

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że na terenie pozostałych gmin Wykonawca nie prowadzi żadnych działań formalnoprawnych. 

INWESTYCJA W LICZBACH