x
logo

Prace budowlano-montażowe na trasie linii 400 kV

04.05.2022

Prace budowlano-montażowe na trasie linii 400 kV

W kwietniu Wykonawca kontynuował roboty budowlane związane z posadowieniem fundamentów słupów na trasie linii. W toku prac jest obecnie 15 stanowisk (zakończono 288 z 346 stanowisk). Prowadzony jest także montaż konstrukcji słupowych, których zakończono 144 z 346, a prace trwają na 35 stanowiskach.

W związku z zaawansowaniem prac fundamentowych oraz montażowych Wykonawca kontynuuje prace związane z wieszaniem przewodów fazowych. Aktualnie działania prowadzone są na długości 2,46 km sekcji. Łącznie zamontowano przewody na długości 9,1 km.

Rozpoczęto prace zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji, które trwają na 7 słupach. Na 10 stanowiskach prace zabezpieczeniowe zostały zakończone.

Odbyły się odbiory fabryczne FAT ostatniej partii przewodów fazowych. Przeprowadzono również FAT dla osprzętu OPGW i tłumików drgań, a w najbliższych dniach przeprowadzone zostanie badanie charakterystyki tłumika.

 

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH