x
logo

Poziom zaawansowania prac na projekcie

29.10.2020

Poziom zaawansowania prac na projekcie

Szanowni Państwo!

Wykonawca informuje, iż w związku z uzyskaniem decyzji środowiskowej, rozpoczął kolejny etap prac formalnoprawnych związany ze składaniem wniosków o decyzje lokalizacyjne.

Równolegle z etapem gromadzenia dokumentacji niezbędnej do realizacji przedmiotowego zadania, postępują prace projektowo-techniczne. Od 28 października do 3 listopada br., zgodnie z programem zaakceptowanym przez Zamawiającego, w chińskim instytucie badawczym China Electric Power Research Institute (CEPRI) znajdującym się w Pekinie, przeprowadzone zostaną badania konstrukcji słupów mocnego (M3) oraz przelotowego (P). Z uwagi na obostrzenia związane z epidemią COVID-19, Wykonawca zapewnił Zamawiającemu możliwość udziału we wskazanych testach za pośrednictwem technologii on-line, pozwalającej w czasie rzeczywistym śledzić przebieg testów obciążeniowych oraz zachowań konstrukcji w warunkach krytycznych. Pomyślny przebieg testów pozwoli Wykonawcy na przystąpienie do kolejnego etapu realizacji zadania.

INWESTYCJA W LICZBACH