x
logo

Poziom zaawansowania prac na projekcie

25.03.2021

Poziom zaawansowania prac na projekcie

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Wykonawca zrealizował prace związane z usunięciem drzewostanu wzdłuż projektowanej linii na terenie lasów w województwie lubuskim i wielkopolskim. Zgodnie z warunkami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim (przedmiotowa decyzja stała się ostateczna 8 stycznia 2021 r.), prowadzona wycinka była realizowana poza okresem lęgowym ptaków oraz pod nadzorem przyrodniczym służb środowiskowych.

Ponadto w ostatnich tygodniach zakończono badania geologiczne pod stanowiska słupowe i wykonano dokumentację inżynieryjno-geologiczną, która przekazana została do Urzędów Marszałkowskich.

Obecnie prowadzone są końcowe czynności niezbędne do uzyskania kompletu decyzji lokalizacyjnych oraz rozpoczyna etap składania wniosków o pozwolenia na budowę. Wykonawca na bieżąco uzgadnia również warunki i projekty techniczne z właścicielami krzyżowanej infrastruktury, do której zaliczamy linie 220 kV i 110 kV, sieci telekomunikacyjne oraz sieci gazowe.

INWESTYCJA W LICZBACH