x
logo

Postępy w realizacji prac na projekcie

28.07.2020

Postępy w realizacji prac na projekcie

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w ramach realizacji zadania, Generalny Wykonawca wykonał i uzgodnił z Inwestorem specyfikację badań konstrukcji słupów mocnego (typu M3) i przelotowego (typu P). Dzięki temu przedmiotowe konstrukcje będą mogły zostać poddane testom obciążeniowym.

W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie prac związanych z badaniami geotechnicznymi w miejscach posadowienia słupów. Pozwoli to na optymalne zaprojektowanie i przygotowanie fundamentów, na których na etapie budowy zostaną zamontowane konstrukcje słupowe.

Ponadto Wykonawca kontynuuje etap spotkań z właścicielami nieruchomości położonych na trasie linii w celu zawarcia stosownych umów. Ze względu na trwającą epidemię koronawirusa, realizacja tego procesu odbywa się przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony osobistej.

INWESTYCJA W LICZBACH