x
logo

Postępy w pracach na zadaniu

25.01.2021

Postępy w pracach na zadaniu

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż Wykonawca jest na końcowym etapie uzyskiwania decyzji lokalizacyjnych dla przedmiotowego zadania.

Obecnie, wzdłuż trasy linii, trwają badania geologiczne pod stanowiska słupowe. Wykonanie badań geotechnicznych jest szczególnie istotne dla prawidłowego posadowienia konstrukcji słupowych, co z kolei pozwala na uniknięcie problemów przy samej budowie, jak i w trakcie użytkowania linii.

Równolegle przygotowywane są projekty wykonawcze w zakresie wykonania fundamentów pod konstrukcje słupowe. W kolejnym kroku przekazane zostaną do zaopiniowania przez Inwestora.

Rozpoczęto również prace wycinkowe związane z usunięciem drzewostanu wzdłuż projektowanej linii. Obecnie prace realizowane są na terenie lasów państwowych i prywatnych, z tym że większość z nich odbywa się na terenach państwowych.

INWESTYCJA W LICZBACH