x
logo

Postępy w pracach na zadaniu

29.06.2021

Postępy w pracach na zadaniu

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w czerwcu 2021 roku Generalny Wykonawca uzyskał dla linii 400 kV Baczyna – Plewiska kolejne pozwolenia na budowę.

Wojewoda Wielkopolski, decyzjami numer 100/21 oraz 103/21, odpowiednio z 16 i 21 czerwca 2021 r., a Wojewoda Lubuski decyzjami numer 85/2021 oraz 86/2021 z 16 czerwca 2021 r., zatwierdził projekty budowlane i jednocześnie udzielił Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. pozwolenia na budowę dwutorowej sieci elektroenergetycznej 400 kV na poszczególnych odcinkach zadania pn. „Budowa linii 400 kV relacji Baczyna – Plewiska”.

Jednocześnie z przyjemnością informujemy, że prace budowalne związane z przedmiotową inwestycją postępują zgodnie z przyjętymi założeniami. Od momentu rozpoczęcia prac wykonano już 30 stanowisk fundamentowych i realizowane są kolejne.

INWESTYCJA W LICZBACH