x
logo

Postępy w pracach budowlano-montażowych

27.05.2022

Postępy w pracach budowlano-montażowych

Dobiegają końca roboty budowlane związane z posadowieniem fundamentów dla słupów kratowych linii 400 kV relacji Baczyna-Plewiska. Wykonawca zrealizował już 294 z 346 stanowisk. W toku prac jest obecnie 10 stanowisk.

Trwa montaż 10 kolejnych konstrukcji słupowych (zakończono 157 z 346). Na długości ponad 6 km sekcji rozwieszane są przewody fazowe (zakończono na ponad 23 kilometrowym odcinku linii). Wykonawca kontynuuje także prace związane z antykorozyjnym zabezpieczeniem kolejnych 44 słupów (pomalowano 41 konstrukcji).

Zakończono przebudowę 11 obiektów kolidujących z realizowaną linią elektroenergetyczną.

Ponadto przeprowadzane są kolejne odbiory fabryczne FAT. 10 maja 2022 roku odbył się pozytywny odbiór jednej z partii osprzętu liniowego, a 11 maja 2022 roku – izolatorów.

 

 

 

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH