x
logo

Pomoc dała moc! 15 projektów zrealizowanych w programie „WzMOCnij swoje otoczenie”

08.02.2021

Pomoc dała moc! 15 projektów zrealizowanych w programie „WzMOCnij swoje otoczenie”

W II edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, wspólnie z lokalnymi partnerami, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. zrealizowały 15 wyjątkowych inicjatyw społecznych, których beneficjentami są mieszkańcy gmin z terenów budowy linii 400 kV relacji Baczyna-Plewiska. Na realizację wszystkich projektów przyznane zostały granty o łącznej wartości blisko 300 tysięcy złotych.

Do udziału w programie Inwestor linii zaprosił wszystkie lokalne podmioty, które mają realny wpływ na jakość życia mieszkańców i potrzebują wsparcia w wypełnianiu swojej misji społecznej. Wśród nich znalazły się urzędy gmin, ich jednostki budżetowe oraz lokalne organizacje pozarządowe działające w 10 gminach: Buk, Lwówek, Komorniki, Kuślin, Międzychód, Miedzichowo, Bledzew, Krzeszyce, Lubiszyn, Pszczew. Uczestnicy mogli ubiegać się o 20 000 złotych dofinansowania dla swoich pomysłów.

Jury programu nagrodziło łącznie 15 najciekawszych inicjatyw. W ich wyborze kierowano się m.in. długotrwałym wpływem projektów na otoczenie oraz współpracą i zaangażowaniem mieszkańców jako wolontariuszy w realizację przyszłych działań. Wśród nagrodzonych pomysłów znalazły się m.in. wsparcie dla lokalnych OSP, rozbudowa infrastruktury gminnej, a także inicjatywy związane z edukacją oraz wspierające zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców.

Przykładowe projekty:

 • Urząd Gminy w Buku – projekt modernizacji oświetlenia na trzech przejściach dla pieszych: na ulicy Dworcowej, Dobieżyńskiej oraz Placu Reszki. Projekt pozwoli na poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców, zwiększając widoczność na drodze.
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku – projekt rozbudowy infrastruktury rowerowej, tj. montaż ciekawych, artystycznych stojaków na rowery przed obiektami sportowymi OSiR.
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Plewiskach – projekt zakupu defibrylatorów AED, które pozwolą jednostce na niesienie skutecznej pomocy mieszkańcom poszkodowanym
  w wypadkach komunikacyjnych lub dotkniętych nagłą utratą zdrowia.
 • Urząd Gminy w Miedzichowie – projekt zakupu i montażu dwóch samoobsługowych stacji do naprawy rowerów oraz samoobsługowych urządzeń do dezynfekcji rąk
  w miejscowościach Miedzichowo i Bolewice.
 • Stowarzyszenie Chraplewo „Razem możemy więcej” z gminy Kuślin – projekt zakupu dwóch defibrylatorów AED.
 • Urząd Gminy w Lwówku – projekt modernizacji szkolnej pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Posadowie i dostosowanie jej do zajęć w obowiązujących obostrzeniach sanitarnych w czasie panującej pandemii koronawirusa. Gmina zadbała również o lokalne jednostki ochotniczej straży pożarnej w Lwówku i Brodach. Pierwsza jednostka otrzymała 5 mundurów do akcji ratowniczo-gaśniczych, a druga – dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej.
 • Urząd Gminy w Międzychodzie – projekt zakupu środków ochrony osobistej (kombinezony i maski), zamgławiaczy oraz ozonatora dla jednostek OSP z terenu gminy i Straży Miejskiej.
 • Urząd Gminy w Lubiszynie – projekt stworzenia bezpiecznej przestrzeni dla uczniów szkół w Lubiszynie i w Baczynie. Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na zakup szafek szatniowych oraz bezdotykowych stojaków do dezynfekcji rąk w szkołach.
 • Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie – projekt rewitalizacji terenów zielonych, stworzenie ogrodów z miejscami i infrastrukturą do wypoczynku.
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie – projekt „Budujemy równe szanse dla dzieci w gminie Pszczew. Robotyka i programowanie na klockach Lego formą zagospodarowania czasu wolnego”. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans w dostępie do zajęć pozalekcyjnych z dziedziny robotyki i programowania dla dzieci z obszarów wiejskich gminy Pszczew, w szczególności tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z mniejszymi możliwościami finansowymi. Zajęcia zostają zrealizowane w formie online.
 • Urząd Gminy w Krzeszycach – projekt zakupu czterech kamer termowizyjnych do mierzenia temperatury ciała. Kamery zostaną wykorzystane przy wejściach do budynków publicznych: Przedszkolu Gminnym im. Misia Uszatka, Szkole Podstawowej w Krzeszycach, Zespole Edukacyjnym w Kołczynie i Urzędzie Gminy Krzeszyce.

INWESTYCJA W LICZBACH