x
logo

Podpisanie umowy na realizację zadania

30.01.2019

Podpisanie umowy na realizację zadania

21 września 2018 roku Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Shanghai Electric Power Construction, Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud Warszawa i Agencja Promocji Inwestycji, podpisali umowę na budowę linii 400 kV Baczyna-Plewiska. Wartość kontraktu to 365 064 000 zł brutto.

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

INWESTYCJA W LICZBACH