x
logo

NASZA POMOC PONOWNIE DAŁA MOC! WYŁONILIŚMY 16 PROJEKTÓW W III EDYCJI PROGRAMU „WZMOCNIJ SWOJE OTOCZENIE”

06.08.2021

NASZA POMOC PONOWNIE DAŁA MOC! WYŁONILIŚMY 16 PROJEKTÓW W III EDYCJI PROGRAMU „WZMOCNIJ SWOJE OTOCZENIE”

16 wyjątkowych inicjatyw społecznych nagrodziliśmy w III edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie” Beneficjentami projektów są mieszkańcy gmin z terenów budowy linii 400 kV relacji Baczyna-Plewiska. Na realizację wszystkich przyznano granty o łącznej wartości ponad 300 tysięcy złotych.

Do udziału w programie PSE zaprosiły wszystkie lokalne podmioty, które mają realny wpływ na jakość życia mieszkańców i potrzebują wsparcia w wypełnianiu swojej misji społecznej. Wśród nich znalazły się urzędy gmin, ich jednostki budżetowe oraz lokalne organizacje pozarządowe działające w 14 gminach: Bledzew, Bogdaniec, Buk, Deszczno, Duszniki, Komorniki, Krzeszyce, Kuślin, Lubiszyn, Lwówek, Miedzichowo, Międzychód, Międzyrzecz, Pszczew. Uczestnicy mogli ubiegać się o 20 000 złotych dofinansowania dla swoich pomysłów. Uczestnicy zgłosili aż 36 projektów, spośród których wybraliśmy 16. Dzięki wsparciu PSE w regionie powstanie m.in. nowe boisko w Maszewie, siłownie plenerowe w Kuślinie i Pszczewie czy nowe ścieżki rowerowo-biegowe w Międzyrzeczu.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy! Doceniamy Waszą  kreatywność i ogromne zaangażowanie w pracę na rzecz poprawy jakości życia całej społeczności. Mamy nadzieję, że kolejne edycje programu ponownie będą dla Was impulsem do działania.

Oto zwycięskie projekty:

Miejsko-Gminny Ośrodek w Kultury w Buku – Rozwój infrastruktury parku Sokoła – budowa stacji rowerów oraz miejsca segregacji odpadów

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach – Modernizacja systemu informatycznego biblioteki oraz stworzenie stacji naprawy rowerów wraz ze stojakami

Gmina Deszczno – Nowe boisko, remont i rozwój miejsca rekreacji w Maszewie

Stowarzyszenie „Chraplewo – razem możemy więcej” – Zakup defibrylatora AED, 3 defibrylatorów treningowych oraz 3 fantomów dla sołectwa Śliwno oraz szkolenie nauczycieli oraz uczniów z zakresu pierwszej pomocy

Gmina Kuślin – Budowa siłowni plenerowej

Gmina Miedzichowo – Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lewiczynku

Gmina Lubiszyn – Zakup i montaż szafek do szatni w Szkołach Podstawowych w Stawie i Ściechowie

Klub Biegacza “Piast” – Wytyczenie ścieżek biegowych, rowerowych i do marszów nordic walking

Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Lubuski Region Turystyczny” – Budowa sieci rowerowych stacji serwisowych dla mieszkańców i turystów

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczewie – Budowa siłowni plenerowej i rozbudowa placu integracyjnego o stanowiska do ćwiczeń dla osób niepełnosprawnych

Ochotnicza Straż Pożarna w Zębowie – Remont budynku strażnicy ochotniczej straży pożarnej, pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej

Ochotnicza Straż Pożarna w Łowyniu – Organizacja obozu szkoleniowego dla młodzieżowych drużyn pożarniczych

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubczynie – Zakup urządzeń monitorujących sygnał GPS jako wsparcie dla seniorów zmagających się z objawami otępiennymi, zakup sprzętu do pierwszej pomocy, a także przeprowadzenie szkoleń z tego zakresu.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dziembowie – Zakup kamery termowizyjnej do akcji poszukiwawczych

Ochotnicza Straż Pożarna w Plewiskach – Zakup urządzeń odpompowujących wodę

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeszycach – Zakup kamery termowizyjnej oraz wentylatora oddymiającego w trakcie akcji gaśniczo-poszukiwawczych

 

INWESTYCJA W LICZBACH