x
logo

Linia 400 kV Baczyna-Plewiska z pierwszymi decyzjami lokalizacyjnymi

06.11.2020

Linia 400 kV Baczyna-Plewiska z pierwszymi decyzjami lokalizacyjnymi

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że Wojewoda Wielkopolski, decyzjami nr 3 i 4 z dnia 30 października 2020 r. o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, zatwierdził przebieg linii 400 kV Baczyna-Plewiska na terenie powiatów: międzychodzkiego, nowotomyskiego, poznańskiego i szamotulskiego.

Obie decyzje wojewody dotyczą etapów inwestycji realizowanych w Wielkopolsce i otwierają możliwość ubiegania się o wydanie pozwoleń na budowę na wskazanych w nich odcinkach trasy. Zastosowanie etapowania wynika z charakteru inwestycji: realizacja linii elektroenergetycznej najwyższych napięć o długości 140 km wymaga elastycznego podejścia do zarządzania etapem spraw formalnoprawnych i wiąże się z podzieleniem prac budowlanych na kilka etapów. W takim przypadku wymaga to wydania przez wojewodów odrębnych decyzji lokalizacyjnych. Podjęcie przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji jednocześnie dla dwóch z nich pokazuje wagę, jaką władze administracyjne przywiązują do tego strategicznego projektu.

Decyzja lokalizacyjna określa nie tylko umiejscowienie trasy linii w określonym terenie, ale również wskazuje warunki techniczne realizacji, wymagania wynikające z potrzeb ochrony środowiska i ochrony zabytków, w tym dotyczące przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, warunki ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony interesów osób trzecich.

INWESTYCJA W LICZBACH