x
logo

Kontynuacja prac formalnoprawnych

25.06.2020

Kontynuacja prac formalnoprawnych

Szanowni Państwo!

W efekcie prac Wykonawcy związanych z pozyskaniem zgód właścicieli nieruchomości na budowę linii 400 kV Baczyna-Plewiska, podpisano umowy obejmujące ponad 25% wszystkich działek. Pomimo ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa, prace w tym zakresie nie zostały wstrzymane, a osoby reprezentujące Inwestora wyposażono we wszystkie środki ochrony osobistej, dla zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i naszych pracowników.

Pragniemy przypomnieć, że wszystkie osoby działające w imieniu PSE S.A. dysponują odpowiednimi pełnomocnictwami, które zobowiązani są okazać na każdą prośbę z Państwa strony. Wszelkie wzory umów, które są Państwu przedstawiane w trakcie negocjacji, dotyczą wyłącznie zobowiązań Inwestora i Generalnego Wykonawcy przedmiotowej linii oraz właściciela nieruchomości, na której zostanie ona wybudowana. Informujemy również, iż nasi przedstawiciele skontaktują się ze wszystkim właścicielami nieruchomości na trasie linii.

Prace projektowe związane z opracowaniem sylwetek słupów, programu badań testowych i profili podłużnych linii przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. Wykonawca przewiduje wykonanie badań słupów na przełomie 3 i 4 kwartału 2020 roku. Pomyślne wyniki badań umożliwią rozpoczęcie produkcji słupów i ich dostawę na plac budowy.

INWESTYCJA W LICZBACH