x
logo

Konsultacje społeczne dla Gminy Pszczew

06.06.2019

Konsultacje społeczne dla Gminy Pszczew

W imieniu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., Inwestora zadania pod nazwą „Budowa dwutorowej linii 400 kV Baczyna-Plewiska”, serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji na terenie gminy Pszczew. Odbędą się one według poniższego schematu: 

27.06.2019, godz. 17:00, świetlica wiejska w Stołuniu.
27.06.2019, godz. 19:00, świetlica wiejska w
 Szarczu.
28.06.2019, godz.
 17:00, świetlica wiejska w Świechocinie.
28.06.2019, godz. 19:00, sala narad, remiza OSP, ul. Strażacka 1, Pszczew.

Głównymi tematami spotkań będą:

  • prezentacja zadania inwestycyjnego „Budowa linii 400 kV Baczyna-Plewiska”,
  • prezentacja stanu wiedzy nt. oddziaływania linii elektroenergetycznej na środowisko i człowieka,
  • sprawy formalnoprawne przy realizowanym zadaniu.

Bardzo liczymy na Państwa aktywny udział w spotkaniach.

INWESTYCJA W LICZBACH