x
logo

Informacje o pracach realizowanych w październiku 2021 roku

27.10.2021

Informacje o pracach realizowanych w październiku 2021 roku

Październik 2021 roku jest miesiącem rozpoczęcia prac montażowych pierwszych konstrukcji słupów dla linii 400 kV relacji Baczyna-Plewiska. Łącznie powstanie 346 konstrukcji – będą to zarówno słupy mocne (stosowane na końcach sekcji odciągowych, w sekcjach skrzyżowań z inną infrastrukturą lub gdy trasa linii elektroenergetycznej zmienia kierunek o kąt większy niż 2 stopnie), jak i słupy przelotowe (przeważają na całej długości linii i służą do podtrzymania przewodów roboczych i odgromowych).

Prace związane z budową słupów – w zależności od warunków terenowych – prowadzone są metodami obrotową lub wysokościową. Pierwsza polega na montażu słupa w pozycji poziomej, który następnie przy pomocy dźwigu samobieżnego zostaje obrotowo podniesiony do góry. Druga polega na montażu słupa w pozycji pionowej, z wykorzystaniem istniejących członów jako konstrukcji pozwalającej na wznoszenie kolejnych elementów.

Wykonawca w dalszym ciągu realizuje kolejne fundamenty linii. Liczba gotowych stanowisk przekroczyła 50% zaprojektowanej ilości fundamentów.

Wszelkie prace budowlano-montażowe prowadzone są pod nadzorem przyrodniczym i z zachowaniem wszystkich warunków nałożonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Ograniczenia terminowe w prowadzeniu prac wynikające zarówno z tej decyzji, jak i ustawy o ochronie przyrody ustały i Wykonawca może bez przeszkód realizować roboty na całej długości linii.

Kontynuowane są testy fabryczne łańcuchów izolatorów i osprzętu. Pierwsze w dniach 13-15 oraz 18-22 października 2021 roku przeprowadzono we Lwowie na Ukrainie, drugie natomiast w dniach 18-22 października 2021 roku Bielsku Białej.

 

 

 

 

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH