x
logo

Generalny Wykonawca rozpoczął projektowanie konstrukcji słupowych

27.05.2020

Generalny Wykonawca rozpoczął projektowanie konstrukcji słupowych

Szanowni Państwo!

Informujemy, że trwają prace projektowe związane z opracowaniem konstrukcji słupów, które następnie zostaną poddane badaniom obciążeniowym. Dla linii 400 kV Baczyna-Plewiska testy takie będą wykonane dla słupów: mocnego (typu M3) i przelotowego (typu P).

Słupy mocne stosowane są w krańcowych punktach sekcji odciągowych, miejscach załomów („zakrętów”) linii oraz w przypadku konieczności zastosowania dodatkowych środków zabezpieczenia (np. skrzyżowań z innymi obiektami infrastruktury – drogami, torami kolejowymi itp.). Słupy przelotowe lokalizowane są wewnątrz sekcji odciągowych, a ich zadaniem jest podtrzymanie przewodów linii. Stosowane są w prostych odcinkach linii na terenach nie wymagających dodatkowych obostrzeń (np. pola uprawne, łąki itp.)

Dla przedmiotowego zadania przewidziano wykonanie indywidualnie zaprojektowanych konstrukcji słupowych, które będą w sposób maksymalny dostosowane do warunków panujących w terenie.

INWESTYCJA W LICZBACH