x
logo

Aktualności

 • 28.09.2020

  Wykonawca uzyskał decyzję środowiskową dla zadania

  Szanowni Państwo! Z wielką przyjemnością chcemy poinformować, że Generalny Wykonawca uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ) dla linii 400 kV relacji Baczyna-Plewiska. Przedmiotowa decyzja została wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorz…

  Więcej
 • 31.08.2020

  Stan prac na inwestycji

  Szanowni Państwo! Wykonawca po opracowaniu i uzgodnieniu specyfikacji badań konstrukcji słupów mocnego (typu M3) i przelotowego (typu P) przekazał do PSE program szczegółowy badań konstrukcji P i M3. Trwa jego opiniowanie. Informujemy również, iż rozpoczęte zosta…

  Więcej
 • 28.07.2020

  Postępy w realizacji prac na projekcie

  Szanowni Państwo! Informujemy, że w ramach realizacji zadania, Generalny Wykonawca wykonał i uzgodnił z Inwestorem specyfikację badań konstrukcji słupów mocnego (typu M3) i przelotowego (typu P). Dzięki temu przedmiotowe konstrukcje będą mogły zostać poddane testom obciążeniowym.…

  Więcej
 • 25.06.2020

  Kontynuacja prac formalnoprawnych

  Szanowni Państwo! W efekcie prac Wykonawcy związanych z pozyskaniem zgód właścicieli nieruchomości na budowę linii 400 kV Baczyna-Plewiska, podpisano umowy obejmujące ponad 25% wszystkich działek. Pomimo ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa, prace w tym z…

  Więcej
 • 27.05.2020

  Generalny Wykonawca rozpoczął projektowanie konstrukcji słupowych

  Szanowni Państwo! Informujemy, że trwają prace projektowe związane z opracowaniem konstrukcji słupów, które następnie zostaną poddane badaniom obciążeniowym. Dla linii 400 kV Baczyna-Plewiska testy takie będą wykonane dla słupów: mocnego (typu M3) i przelotowego (typu P…

  Więcej
 • 30.04.2020

  Realizacja prac formalnoprawnych

  Szanowni Państwo! Informujemy, że Generalny Wykonawca inwestycji jest na etapie uzgadniania i opiniowania ze stosownymi organami dokumentacji formalnoprawnej niezbędnej do realizacji przedmiotowego zadania. Ponadto trwają prace koncepcyjne związane z procesem zaprojektowan…

  Więcej

INWESTYCJA W LICZBACH